is een
online adviesplatform
voor alle financiële levensvragen
Wenst u meer informatie?
Contacteer Severine Jacobs.
Tel: +32 3 205 10 20
Mail: severine.jacobs@svbp.be
 • Adviesplatform dat uw verkoop ondersteunt

  Financiële planning is voor vele mensen een abstract concept. WeCare maakt financiële vraagstukken – én hun gevolgen – voor uw klanten concreter en begrijpelijker. Dankzij dit mobiele platform krijgen uw klanten een klare kijk op financiële kwesties in hun verschillende levensfases. Via scenario’s en analyses, afgestemd op specifieke situaties, kunnen financiële adviseurs hen nog beter en gerichter de juiste financiële diensten aanbieden.

 • Van financieel advies tot verkoopsucces

  Met uw expertise en ervaring detecteert u al snel de vragen en behoeften van uw klant. Vanaf dan ondersteunt WeCare uw verkoopgesprek. Zo kan u uw productportfolio koppelen aan de behoeftes van uw klant. De klant geniet onderbouwd én persoonlijk advies, helemaal afgestemd op zijn/haar situatie. Zo vergemakkelijkt u de dialoog, u werkt efficiënt en correct, en behoudt te allen tijde het vertrouwen.

 • Eén platform voor al uw klantsegmenten

  Bij WeCare staat uw klant centraal. Mass affluent of high-net-worth: tot welke categorie hij of zij ook behoort, u kan op maat onderbouwd advies verlenen. Verschuift een klant naar een ander segment? Dan kan u deze eenvoudig en zonder verlies van informatie overhevelen. Zodat alle gegevens op elk moment bereikbaar zijn voor consumenten, adviseurs of financiële experts.

 • Transparant, vertrouwelijk en eenvoudig

  Een duurzame klantenrelatie steunt op vertrouwen en expertise. Precies die aspecten versterkt WeCare. Met dit platform koppelt u immers vlot de klantbehoefte aan onderbouwde aanbevelingen op maat en een gepersonaliseerd productaanbod.

 • 100% conform de Belgische regelgeving

  De rekenmotor van het platform is 100% conform de complexe Belgische regelgeving op het vlak van fiscaliteit en sociale zekerheid.

 • Overal en altijd beschikbaar

  Op kantoor, tijdens een lunchmeeting of in een vergaderruimte: u kan WeCare altijd en overal gebruiken. Een internetverbinding volstaat om de mobiele applicatie aan te wenden. U opent WeCare via de browser van uw pc of tablet.

 • Procesgedreven en resultaatsverhogend adviesplatform

  Met WeCare helpt u uw klanten beter met de juiste levensverzekeringen, pensioenverzekeringen en beleggingsverzekeringen. Het platform omvat adviestools voor makelaars, agenten en eindklanten. Een duidelijk afgelijnd adviesproces – met analyses en simulaties – ondersteunt uw werk als adviseur. Daardoor kan u uw klant de meest geschikte oplossingen voorstellen.

 • Overal en altijd beschikbaar

  Bent u als adviseur regelmatig onderweg naar afspraken met klanten? Waar u uw klanten ook adviseert, u kan altijd rekenen op de steun van WeCare. Een internetverbinding volstaat om de mobiele applicatie aan te wenden. U opent WeCare via de browser van uw pc of tablet.

 • Self-service-advies

  Dankzij de gebruiksvriendelijkheid en intuïtieve structuur, kan iedereen snel aan de slag met WeCare. Ook uw klanten zelf: zij kunnen via het platform hun verzekeringsportefeuille raadplegen en monitoren, navigeren door uw productportfolio en makkelijk simulaties uitvoeren. Zo biedt u uw klanten een optimale dienstverlening, zonder dat u daarvoor extra resources moet vrijmaken.

 • 100% conform de Belgische regelgeving

  De rekenmotor van het platform is conform de Belgische regelgeving op het vlak van fiscaliteit en sociale zekerheid. Dat biedt zekerheid voor de verzekeringsmaatschappij, de adviseur en uw eindklant.

 • Modulair en integreerbaar

  Omdat WeCare modulair opgebouwd is, integreert het naadloos met uw bestaande transactionele systemen. U hoeft dus niet alle klantgegevens opnieuw in te voeren. U kan ook eenvoudig productportfolio’s aan elkaar koppelen. Daarnaast laat WeCare zich makkelijk tooien in de kleuren van uw huisstijl. Ten slotte kunnen ook de rekenmotoren geïntegreerd worden in uw eigen specifieke toepassingen.

 • Optimaal advies en nieuwe inzichten

  WeCare bevat krachtige berekeningsmotoren, specifiek ontwikkeld voor sociale verzekeringsfondsen, mutualiteiten en vakbonden. Daarmee kan u nauwkeurig wettelijke pensioenen, overlevingspensioenen en brugpensioenen berekenen. Ook gedetailleerde bruto-nettoberekeningen zijn mogelijk. Alle algoritmes in de berekeningsmodules zijn in lijn met de sociale en fiscale wetgeving. Voor uw leden kan u eenvoudig alternatieve scenario’s simuleren en bewaren.

 • Van klantenadvies tot verkoop

  Biedt u uw klanten individuele pensioentoezeggingen aan? Of vrij aanvullende pensioenen voor zelfstandigen? Welk advies u uw klanten ook geeft, WeCare biedt de gepaste ondersteuning. WeCare koppelt immers vlot de klantbehoefte aan onderbouwde aanbevelingen op maat en een gepersonaliseerd productaanbod.

 • 100% conform de Belgische wetgeving

  Met WeCare speelt u op veilig: het platform is voor 100% in overeenstemming met de complexe Belgische wetgeving rond sociale zekerheid.

 • Modulair en integreerbaar

  Omdat WeCare modulair opgebouwd is, integreert het naadloos met uw bestaande transactionele systemen. U hoeft dus niet alle klantgegevens opnieuw in te voeren. U kan ook eenvoudig productportfolio’s aan elkaar koppelen. Daarnaast laat WeCare zich makkelijk tooien in de kleuren van uw huisstijl. Ten slotte kunnen ook de rekenmotoren geïntegreerd worden in uw eigen specifieke toepassingen.

 • Optimaal advies en nieuwe inzichten

  Afgestemd op de behoeftes van notarissen en estate planners, bevat WeCare een module voor de berekening en optimalisatie van successierechten. U kan de planning van erfenissen ook eenvoudig demonstreren aan uw klanten. Via gebruiksvriendelijke en heldere simulaties van schenkingen, wijzigingen in het huwelijkscontract en testamentaire bepalingen biedt u een klare kijk op mogelijke beslissingen én hun consequenties.

 • 100% conform de Belgische decreetgeving

  WeCare is voor 100% in overeenstemming met de Belgische decreten rond successierecht voor de drie gewesten. De algoritmes bevatten bovendien de regelgeving op het vlak van Belgisch huwelijksvermogensrecht en erfrecht.